Potatisodling

På Wedbergs lantbruk genomgår potatisen hela förädlingsprocessen från sättpotatis till paketerad matpotatis som levereras till butik. Vi odlar och paketerar själva vår potatis för att sedan själva leverera till butik. 

I april/maj sätts potatisen i jorden. Potatisen får sedan växa till sig under sommaren. Under denna tid är det viktigt att man ser till att potatisen mår bra genom ogräsbekämpning, kupning, gödsling och bevattning. Allt för att erhålla en så bra produkt som möjligt. Potatisen på gården Holmetorp odlas konventionellt med ett minimum av kemiska insatser. Ogräsbekämpning sker om möjligt på mekanisk väg.

Upptagningen av potatis startar i början av september. Potatisen körs sedan till lagret på gården där den förvaras. Innan potatisen levereras till butik harpas den. Det betyder att varje potatis undersöks så att endast den bästa potatisen når fram till butikerna. Efter harpning åker potatisen vidare på ett band för att sedan förpackas i påsar eller i bingar för lösvikt.

Kvalitetssäkerhet

Wedbergs Lantbruk är ett IP-certifierat företag som är godkända av Svenskt Sigill. Det är en kvalitetsmärkning för hög livsmedelssäkerhet och stor miljöhänsyn.

IP Sigill är ett heltäckande kvalitetsprogram för livsmedelssäkerhet, miljöhänsyn, hygien, märkning och sårbarhet. Den baseras på krav utifrån livsmedelslagstiftningen. Ett företag som är certifierat enligt IP Sigill kontrolleras regelbundet av ett oberoende certifieringsorgan.