"Tanka ur" potatis

När tanken på upptagaren är full åker vi och tömmer ur i potatislådor som står på traktorkärror. På bilden syns tanken på upptagaren i ett uppfällt läge. När vi tankar ur sänks tanken ner i en låda och matar ut potatis.

//Annelie