SMAK-revision

Idag har vi haft besök av Ulrica Bexelius från Svensk Potatis. Hon kommer varje år till oss på Holmetorp för att se att vi uppnår de regler som finns för att märka vår potatis med SMAK-märket. Vi på Wedbergs lantbruk följer samtliga regler och får fortsätta att vara SMAK-märkta.

Vad innebär det att vara SMAK-märkt? Stiftelsen potatisbranschen har satt upp nationella kvalitetsregler för potatis. För att få SMAK-märka krävs det att potatispackeriet följer givna anvisningar om kvalitet, vilket bl.a. bygger på att potatisens yttre och inre kvalitet ska säkerställas och garanteras. Detta säkerställs bla. genom att det kommer besiktningsmän från Svensk Potatis som analyserar potatisen och kategoriserar in den i antingen klass 1, klass 2 eller underkänd.

De potatisförpackare som är anslutna till SMAK och som tillämpar SMAK:s märkningsregler, uppfyller både Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets krav på märkning men därutöver uppfyller de också de egna och strängare krav som fastställts av Stiftelsen Potatisbranschen.

Så när ni ser att potatisen är SMAK-märkt vet ni att den uppfyller en rad kriterier på hur en bra knöl skall vara och bland dessa SMAK-godkända hittar ni Wedbergs lantbruk.

//Annelie